Η οικονομία και η συμμετοχή του στριφτού στα έσοδα