Τι λένε οι ξένοι οίκοι για τα τρία ενδεχόμενα σενάρια