Τι έχουμε δανειστεί και πόσα πρέπει ακόμη να δανειστούμε