Τα εγκαταλειμμένα και τα υπό κατάληψη σπίτια στην Αθήνα