Που χτυπά η υπερβολική… καλωδίωση με την τεχνολογία