Καταλληλότερος πρωθυπουργός – Καραμανλής, Παπανδρέου