Η αντίδραση της αγοράς στα μέτρα και σενάρια αναδιάρθρωσης