Αυξήθηκε η παιδική θνησιμότητα στην Ελλάδα της κρίσης